องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
https://www.kokmon.go.th
นายสุพล แปนนาค
นายสุพล แปนนาค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
091-8989566
นายยืนยง เมืองบาง
นายยืนยง เมืองบาง
เลขาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
0966421458
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
70   คน
สถิติทั้งหมด
112809   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2561
ภาพกิจกรรม อบต.โคกมน
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการ\"คัดแยกขยะต้นทาง\"
  โครงการ\"คัดแยกขยะต้นทาง\"
 • กิจกรรม MOI Waste Bank Week
  กิจกรรม MOI Waste Bank Week
 • โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบ...
  โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบ...
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2566
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2566
 • กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
  กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
 • กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพคนพิการ
  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพคนพิการ
 • โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเ...
  โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเ...
 • ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนา...
  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนา...
 • โครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประ...
  โครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประ...
 • โครงการป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ...
  โครงการป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ...
 • โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบ...
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบ...
 • กีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566
  กีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566
 • โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษ...
  โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษ...
 • พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ต.ค. 65
  พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ต.ค. 65
 • ประชุมสภา ประจำปี ๒๕๖๕
  ประชุมสภา ประจำปี ๒๕๖๕
 • ซ่อมน้ำประปา
  ซ่อมน้ำประปา
 • ซ่อมระบบไฟซัมเมอร์ส
  ซ่อมระบบไฟซัมเมอร์ส
 • ซ่อมน้ำประปา
  ซ่อมน้ำประปา
นางเสาวภา พองชัยภูมิ
นางเสาวภา พองชัยภูมิ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
0878716464
นายอำนาจ ชัยชนะ
นายอำนาจ ชัยชนะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
085-6029117
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

126 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
056-705889 056-705889 Khokmondistrict.office@gmail.com
091-8989566
0878716464
056-705889
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
โทร.056-705889

จ้างจ้างทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2567
จ้างโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ จุดบ้านนายปิยะพงษ์ ทองรี หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2567
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สายห้วยขอนยาง - ฟาร์มหมู จุดไร่ดาบธนาดุล ทองป้าย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2567
จ้างค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลโคกมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/04/2567
จ้างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลโคกมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/04/2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กล้องวงจรปิด กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/04/2567
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สรุปการสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการริเริ่มแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาชุมชนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ ทั่วไป ( 11 เม.ย. 67) พช 0023.3/ว 1709
การประชาสัมพันธ์การจัดการจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2567 (Thailand Smart City Expo 2024) ทั่วไป ( 9 เม.ย. 67) ที่ พช 0023.3/ว 1668
การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด ( 9 เม.ย. 67) ที่ พช 0023.3/ว 1667
การเข้าร่วมเป็นครู ข ผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ( 9 เม.ย. 67) ที่ พช 0023.3/ว 251
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ ด่วนที่สุด ( 9 เม.ย. 67) พช 0023.6/ว 1660
ขอส่งแผนการจัดสรรวัคซีน และแนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2567 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในหน่วยบริการที่ให้บริการวัคซีน ด่วนที่สุด ( 9 เม.ย. 67) พช 0023.6/ว 1661
การเปลี่ยนผ่านวิธีการเข้าใช้งานระบบ New GFMIS Thai สู่ระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตน Soft Token สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ทั่วไป ( 9 เม.ย. 67) พช 0023.5/ว 28
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วไป ( 9 เม.ย. 67) พช 0023.5/ว 1653
การประกาศเกียรติคุณหอพักเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด ( 9 เม.ย. 67) พช.0023.4/ว 1648
แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2567 ทั่วไป ( 9 เม.ย. 67) พช 0023.2/ว 1645
อัตราภาษีป้าย
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ ศ 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงบประมาณ
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กรมจัดหางาน
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กรมบัญชีกลาง
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กรมทางหลวง
 • กระทรวงการคลัง
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กรมสรรพากร
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงบประมาณ
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • โยธาไทย
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ศาลปกครอง
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ธ.ธกส
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ธ.ออมสิน