องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
https://www.kokmon.go.th
นายสุพล แปนนาค
นายสุพล แปนนาค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
091-8989566
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
81   คน
สถิติทั้งหมด
87340   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2561

หัวหน้าส่วนราชการ

นางเสาวภา พองชัยภูมิ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
0878716464
นางเสาวภา พองชัยภูมิ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
0878716464
นางเสาวภา พองชัยภูมิ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
0878716464
นางเสาวภา พองชัยภูมิ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
0878716464
นางพชรพรรณ ครองสุข
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
0971767528
นางสาวณิชชากร เบสูงเนิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
0825293698