องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
https://www.kokmon.go.th
นายสุพล แปนนาค
นายสุพล แปนนาค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
091-8989566
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
24   คน
สถิติทั้งหมด
60107   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2561

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

24/03/2566   จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2566   จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยสร้างแก้ว (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2566   จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านกำนัน จุดต่อคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2566   จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนางอุบล แสงขาน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2566   จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายไร่นายสงกรานต์ - ไร่นายสนิท หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2566   จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายสามแยกไร่ตาจู - ไร่ตาใบ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2566   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/03/2566   ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/03/2566   ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/03/2566   ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2566   จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/03/2566   ซื้อวัสดุประปา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/03/2566   ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/2566   ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/03/2566   ซื้อโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/03/2566   ซื้อโครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/03/2566   โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี
01/03/2566   จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/03/2566   จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/03/2566   จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/03/2566   จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/03/2566   จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/03/2566   จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/03/2566   จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/03/2566   จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/02/2566   จ้างจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/02/2566   ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/02/2566   ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/02/2566   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/02/2566   โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายห้วยทับมะเขือ หมู่ที่ 5