องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
https://www.kokmon.go.th
นายสุพล แปนนาค
นายสุพล แปนนาค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
091-8989566
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
77   คน
สถิติทั้งหมด
87336   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2561

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

01/12/2566   จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2566   ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 3 แห่ง โรงเรียนบ้านโคกมน โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย และโรงเรียนบ้านกกกะบก ภาคเรียนที่ 2/2566 (1 ธันวาคม 2566 - 15 พฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2566   ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ภาคเรียนที่ 2/2566 (1 ธันวาคม 2566 - 15 พฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2566   อาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 3 แห่ง โรงเรียนบ้านโคกมน โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย และโรงเรียนบ้านกกกะบก ภาคเรียนที่ 2/2566 (1 ธันวาคม 2566 - 15 พฤษภาคม 2567)
21/11/2566   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2566   ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2566   ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2566   ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ซัมเมอร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2566   ครุภัณฑ์การเกษตร ซัมเมอร์ส
10/11/2566   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2566   ซื้อวัสดุอื่น กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/11/2566   ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/11/2566   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/11/2566   ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/11/2566   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/11/2566   ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/11/2566   ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 3 แห่ง โรงเรียนบ้านโคกมน โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย และโรงเรียนบ้านกกกะบก ภาคเรียนที่ 2/2566 เดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/11/2566   ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ภาคเรียนที่ 2/2566 เดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/11/2566   อาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 3 แห่ง โรงเรียนบ้านโคกมน โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย และโรงเรียนบ้านกกกะบก ภาคเรียนที่ 2/2566 เดือนพฤศจิกายน 2566
01/11/2566   จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/10/2566   ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/10/2566   ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/10/2566   ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/10/2566   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)
18/10/2566   ซื้อโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2566   โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก
17/10/2566   ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/10/2566   ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/10/2566   ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/10/2566   จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ภาคเรียนที่ 1/2566 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง