องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
https://www.kokmon.go.th
นายสุพล แปนนาค
นายสุพล แปนนาค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
091-8989566
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
81   คน
สถิติทั้งหมด
87340   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2561

สมาชิกสภา

นายอำนาจ ชัยชนะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
085-6029117
นายหนูนา แสงกันยา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
098-3790350
นายสุชาติ ตาหยอง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
086-0345538
นายสมชาย อุดสารินทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน เขต๑
090-3453516
นายไพรฤทธิ์ เขียงคำ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 ต.โคกมน
065-2586819
นางสุภานัน อินดีคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน เขต๔
063-6325290