องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
https://www.kokmon.go.th
นายสุพล แปนนาค
นายสุพล แปนนาค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
091-8989566
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
79   คน
สถิติทั้งหมด
87338   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2561

กองช่าง

นางพชรพรรณ ครองสุข
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
097-1767528
นางสาวสุภาพร ขวัญมาก
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
0627906222
นายไพบูลย์ จันทร์จอม
นายช่างไฟฟ้า
090-2067092
นายภคพงษ์ สีตา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
0936645401
นางสาวปวีณา วิทยา
ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง
084-1814222
นายธงชัย สนั่นเมือง
พนักงานจ้างทั่วไป
095-739-6629
นายชิษณุชา อุดสารินทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
061-3629234
นายอานนท์ ภิรมกิจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
0613305537
นายอนุรักษ์ แก้วทะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
0640125390
นายเรืองฤทธิ์ วิทยเวชย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
0855872886