องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
https://www.kokmon.go.th
นายสุพล แปนนาค
นายสุพล แปนนาค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
091-8989566
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
80   คน
สถิติทั้งหมด
87339   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2561

สำนักปลัด

นางเสาวภา พองชัยภูมิ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
0878716464
นางสาวณิชชากร เบสูงเนิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
0972219220
นายศรัญย์ บุณยมณี
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน
0806480762
นายทศพร หาญอาสา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
0849041907
นางสาวนุชจรี ไกยสิทธิ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรณ์บุคคล
095-315444
นายกฤติรวีคุณ ไชยคุณ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
088-5601560
นางสาววิริยา เหมือนมี
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
0620060400
นายจิรายุ สิวะกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
085-9295467
นางสาวสุดารัตน์ พิพัฒน์รัตนถาวร
ผู้ช้วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
0989071965
นายคำนึง ไกยสิทธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป
095 - 6583179
นางอำภา ปะนัสโส
พนักงานจ้างทั่วไป
061 - 0500431
นายพลวัฒน์ แก้วใหญ่
พนักงานจ้างทั่วไป
0936649552
นางสาวจุติพร ศรีสวัสดิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
0623513975