องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
https://www.kokmon.go.th
นายสุพล แปนนาค
นายสุพล แปนนาค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
091-8989566
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
77   คน
สถิติทั้งหมด
87336   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2561

กองการศึกษาฯ

นางสาวณิชชากร เบสูงเนิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
0825293698
นางสาวนุชรินทร์ คำดี
ครู คศ.1
093 - 0879952
นางสุพิตรา โคมปิ่น
ครูผู้ดูแลเด็ก
098 - 0931297
นางสาวเจวรี ตันทอง
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
089 - 5660065
นางสาวสุดารัตน์ สีตา
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
0884250607
นางสาวคำฟ้า ศรีจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0640614014
นางสาวจารุณี วัฒนสิงห์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
0979384157