องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
https://www.kokmon.go.th
นายสุพล แปนนาค
นายสุพล แปนนาค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
091-8989566
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
79   คน
สถิติทั้งหมด
87338   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2561

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2566
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2566
    50
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
    65
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพคนพิการ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพคนพิการ
    60
โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
    58
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
    62
โครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี2566
โครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี2566
    63
โครงการป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
โครงการป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
    66
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลโคกมน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลโคกมน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
    120
กีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566
กีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566
    174
โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัข ประจำปี 2566
โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัข ประจำปี 2566
    187
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ต.ค. 65
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ต.ค. 65
    165
ประชุมสภา ประจำปี ๒๕๖๕
ประชุมสภา ประจำปี ๒๕๖๕
    201
ซ่อมน้ำประปา
ซ่อมน้ำประปา
    338
ซ่อมระบบไฟซัมเมอร์ส
ซ่อมระบบไฟซัมเมอร์ส
    340
ซ่อมน้ำประปา
ซ่อมน้ำประปา
    309
ซ่อมน้ำประปา
ซ่อมน้ำประปา
    301
ภาพงานเลือกตั้ง
ภาพงานเลือกตั้ง
    309
ส่งน้ำอุปโภคบริโภค
ส่งน้ำอุปโภคบริโภค
    401
ประชุมพนักงาน๖๕
ประชุมพนักงาน๖๕
    315
ประกาศผลนับคะแนนเลือกตั้ง
ประกาศผลนับคะแนนเลือกตั้ง
    292
ประชุมสภาครั้งแรก ๒๕๖๕
ประชุมสภาครั้งแรก ๒๕๖๕
    296
อบรมคุณธรรมจริยธรรม
อบรมคุณธรรมจริยธรรม
    343
บริการน้ำดื่มและอาหารให้ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน
บริการน้ำดื่มและอาหารให้ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน
    397
วาตภัย(บ้านเรือนประชาชนพังเสียหาย)
วาตภัย(บ้านเรือนประชาชนพังเสียหาย)
    330
ซ่อมน้ำประปา
ซ่อมน้ำประปา
    450
พ.ต.อ.จีราวัฒน์ - ชุติกาญจน์  คงกระพันธ์ รอง ผบก.ภ. จว.ขอนแก่น (ร้านกาแฟบ้านสน)  มอบชุดปลอดเชื้อโควิด-19 (ชุด PPE) จำนวน 10 ชุด สำหรับใส่พ่นยาฆ่าเชื่อโควิด-19
พ.ต.อ.จีราวัฒน์ - ชุติกาญจน์ คงกระพันธ์ รอง ผบก.ภ. จว.ขอนแก่น (ร้านกาแฟบ้านสน) มอบชุดปลอดเชื้อโควิด-19 (ชุด PPE) จำนวน 10 ชุด สำหรับใส่พ่นยาฆ่าเชื่อโควิด-19
    462
บริการน้ำดื่มให้ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน
บริการน้ำดื่มให้ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน
    371


หน้าที่ 1ทั้งหมด2
1 2