logo

ติดต่อ อบต. โทร. 043 303 536

ข่าวประกาศ


12/06/2563 : ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคระบบเครนสลิงแขนตรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

16/01/2563 : แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)

01/10/2562 : ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

19/02/2563 : แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)

30/10/2562 : ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

24/05/2562 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

09/07/2561 : ทดสอบระบบข่าวประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ( อบต.โคกมน ) อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ โทร. 043 303 536 แฟ็กซ์. 043 303 536กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1